English Polish
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
Proving to a third party you paid someone ## Udowadnianie płatności osobom trzecim:
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
You can give an optional height to list only recent transactions, and request only incoming or outgoing transactions. For example, Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład: