Key English Serbian
global->outdated The content of this page is outdated and might be not valid anymore. Contact the community if you need support. Sadržaj ove stranice je zastareo i možda više nije validan. Kontaktirajte zajednicu ako vam treba podrška.
titles->merchants Merchants & Exchanges Trgovci & Usluge
titles->researchlab Monero Research Lab (MRL) Monero Istraživačka Laboratorija
navigation->merchants Merchants & Exchanges Trgovci
home->heading2 Private, decentralized cryptocurrency that keeps your finances confidential and secure. Privatna Digitalna Valuta
home->joincommunity Join Community Pridružite se zajednici
home->useit It's a Currency; Use It! Valuta je: koristite je!
home->useit_para Monero is a currency and can be exchanged for goods, services and other currencies, privately and with very low fees. Many entities will gladly accept XMR for payments; take a look at our 'Merchants' page. Monero je valuta koju možete razmeniti za dobra ili usluge, privatno i sa jako malim taksama. Mnogi entiteti će rado prihvatit XMR kao isplatu; pogledajte našu listu trgovaca koji trenutno prihvataju Monero.
home->moneropedia_para Would you like to look up the meanings of the terms and concepts used in Monero? Here you will find an alphabetical guide to terms and their meanings. Da li biste hteli da pogledate značenje termina i koncepta korišćenih u Moneru? Ovde ćete naći abecedni vodič do termina i njihovih značenja od Monero i Kovri projekata.
home->contributecommunity_para Monero is not simply a currency, it's a decentralized community and exists only thanks to the hundreds of volunteers that dedicate their time to the project. Join us! Monero nije samo valuta, to je decentralizovana zajednica i postoji samo zahvaljujući stotinama volontera koji su posvetili njihovo vreme projektu. Pridružite nam se!
hangouts->resources_para In an effort to support organic workgroups, Monero has several resources that the community can use to meet and plan projects, U naporu da podržimo organske radne grupe, Monero ima nekoliko resursa koje zajednica može iskoristiti da sastavi i isplanira projekte. Štaviše, ima udela i u najpopularnijim IRC kanalima vezanim za Monero.
hangouts->irc_channels->monero-site Where the development of this website is coordinated. Gde je razvoj ovog veb-sajta koordinisan
team->space_start The workgroup can be contacted by writing to their chatroom on Matrix/Libera. Predstavnike radne grupe možete kontaktirati na Freenode sobi za ćaskanje.
downloads->gui Monero GUI Wallet GUI Novčanik
downloads->cli Monero CLI Wallet CLI Novčanik
downloads->gui_intro An open-source graphical user interface (GUI) wallet developed by the Monero community, completely free to use, suitable for both beginners and advanced users. GUI novčanik pruža lep korisnički interfejs, koji je prilagodljiv za sve korsnike, ali se posebno preporučuje korisnicima koji nisu toliko spretni sa računarom i žele da mogu brzo da šalju i primaju XMR.
downloads->mobilelight1 The wallets listed below are mobile or light wallets that are deemed safe by respected members of the community. If you want to use a wallet that is not listed on this page, it is strongly recommended that you consult the community to find out if the wallet is safe and what are the risks in using it. Go to our Ovo su mobilni i lagani novčanici koje ugledni članovi zajednice smatraju bezbednim. Ako postoji novčanik koji se ne nalazi ovde, možete zatražiti od zajednice da ga pogleda i proveri. Idite na našu
press-kit->intro2 Note that the white background options have a white background under the Monero symbol only, not as a background to the whole image. Imajte u vidu da opcije za belu pozadinu imaju belu pozadinu samo ispod Monero simbola, a ne kao pozadina cele slike.
press-kit->noback Transparent M Bez pozadine
press-kit->whiteback White M (Suggested) Bela pozadina