Key English Dutch
Monero::UnsignedTransactionImpl no change geen wisselgeld
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s %lu transacties geladen voor %s, een vergoeding van %s, %s, %s, met ringgrootte %lu. %s
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. deamon is bezig. Probeer het later opnieuw.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. geen verbinding met de deamon. Zorg alstublieft dat de deamon wordt uitgevoerd.
Monero::WalletImpl RPC error: RPC fout:
Monero::WalletImpl failed to get outputs to mix: %s het ophalen van de uitvoeren voor het mixen is mislukt: %s
Monero::WalletImpl not enough outputs for specified ring size niet genoeg uitvoeren voor opgegeven ring grootte
Monero::WalletImpl found outputs to use gevonden uitvoeren om te gebruiken
Monero::WalletImpl Please sweep unmixable outputs. Veeg alstublieft de onmixbare uitvoeren.
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, sent amount %s onvoldoende geld voor overdracht, alleen beschikbaar %s, verstuurde hoeveelheid %s
Monero::WalletImpl failed to parse address het parsen van het adres is mislukt
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key het parsen van de geheime uitgave sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Zowel inzage sleutel als uitgave sleutel zijn niet opgegeven, geannuleerd
Monero::WalletImpl failed to parse secret view key het parsen van de geheime inzage sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key het verifiëren van de geheime uitgave sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl spend key does not match address uitgave sleutel komt niet overeen met adres
Monero::WalletImpl failed to verify secret view key verifiëren van geheime inzage sleutel is mislukt
Monero::WalletImpl view key does not match address inzage sleutel komt niet overeen met adres
Monero::WalletImpl failed to generate new wallet: Nieuwe portemonnee aanmaken mislukt
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum seed is leeg