Key English Danish
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Det er op til dig om du vil acceptere ubekræftede transaktioner eller ej. Det er sandsynligt at de vil blive bekræftet indenfor kort tid, men det er muligt at de forbliver ubekræftede, så for større beløb anbefales det at man venter på en eller flere bekræftelser.
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Er du sikker på du ville bygge tegnebogs cachen igen?
Følgende information ville blive slettet
- Modtager adresser
- Tx nøgler
- Tx beskrivelser

Den gamle tegnebogs cache fil ville blive omdøbt og kan blive gendannet senere.
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Kunne ikke generer et bevis på grund af følgende: