The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Danish
main Waiting for daemon to stop... Venter på daemonen stopper...
Keys View Only Wallet Se-Kun tegnebog
LeftPanel View Only Se-Kun
WizardRestoreWallet1 View key (private) Se-nøgle (Privat)
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
Bekræft at kapitalet blev betalt til en adresse ved at supplere transaktions ID, modtager adressen, besked der blev brugt til at signere med og signaturen.
Til Brugsbevis behøver du ikke at angive modtager adressen.
Sign Verify message Verificer besked
Sign Verify file Verificer fil
WizardCreateDevice1 Using a hardware device. Bruger en hardware enhed.
SettingsWallet Use this feature if you think the shown balance is not accurate. Brug denne funktion hvis du tænker at beløbet i saldoen ikke er korrekt.
SettingsNode Uses a third-party server to connect to the Monero network. Less secure, but easier on your computer. Bruger en tredjeparts server til at forbinde til Monero netværket. Mindre sikker, men nemmere for din computer.
DaemonManagerDialog Use custom settings Brug brugerdefinerede indstillinger
Mining Use all threads Brug alle tråde
History Updated description. Opdateret beskrivelse.
History Unknown recipient Ukendt modtager
MerchantTrackingList unconfirmed ubekræftede
History Tx note: Tx note:
History Tx key: Tx nøgle:
History Tx ID: Tx ID:
History Transactions Transaktioner
LeftPanel Transactions Transaktioner