Key English Ukrainian
History Address Адрес
SettingsInfo Remote node Віддалена нода
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Відмітити Демона як Довіреного
LineEdit Paste Вставити
Settings Wallet Гаманець
History Payment proof Доказ платежу
Settings Log Журнал
Advanced Shared RingDB Загальна база RingDB
TitleBar Change language Змінити мову
SuccessfulTxDialog Done Зроблено
RemoteNodeDialog Daemon username Ім'я користувача демона
Settings Interface Інтерфейс
Settings Info Інформація
TxConfirmationDialog Fee Комісія
SettingsInfo Local node Локальна нода
Advanced Mining Майнінг
LanguageSidebar Language changed. Мову змінено.
SettingsLayout Wrong password Невірний пароль
Settings Node Нода
RemoteNodeDialog (optional) (опційно)