Key English Ukrainian
ContextMenu Delete Видалити
SettingsInfo Remote node Віддалена нода
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Відмітити Демона як Довіреного
WizardCreateDevice1 Restore wallet Відновити гаманець
LineEdit Paste Вставити
Settings Wallet Гаманець
TxConfirmationDialog To До
History Payment proof Доказ платежу
Settings Log Журнал
Advanced Shared RingDB Загальна база RingDB
TitleBar Change language Змінити мову
SuccessfulTxDialog Done Зроблено
RemoteNodeDialog Daemon username Ім'я користувача демона
Settings Interface Інтерфейс
Settings Info Інформація
Receive Amount Кількість
TxKey Amount Кількість
TxConfirmationDialog Fee Комісія
ContextMenu Copy Копіювати
Receive Copy to clipboard Копіювати в буфер обміну