Key English Ukrainian
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте повторно свої ключі Monero в іншому форку, ЯКЩО ТІЛЬКИ цей форк не має вбудованих засобів захисту від компрометації введених ключів. Подібні дії можуть зашкодити вашій конфіденційності.
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. УВАГА: Копіювання вашої мнемонічної фрази в буфер обміну може супроводжуватися перехопленням цих даних різним шкідливим програмним забезпеченням, яке відправить вашу мнемоніку зловмисникові, після чого ваші Monero можуть бути вкрадені. Будь ласка, введіть вашу мнемонічну фразу вручну з клавіатури.
main Warning Попередження
SettingsInfo Wallet restore height: Висота відновлення гаманця:
Keys Wallet restore height Висота відновлення гаманця
WizardCreateWallet1 Wallet restore height Висота відновлення гаманця
SettingsInfo Wallet path: Шлях до гаманця:
WizardSummary Wallet path Шлях до гаманця
PasswordDialog wallet password пароль гаманця
WizardWalletInput Wallet name is invalid
WizardWalletInput Wallet name is empty
WizardSummary Wallet name Ім'я гаманця
WizardWalletInput Wallet name Ім'я гаманця
SettingsInfo Wallet mode: Інтерфейс гаманця:
SettingsInfo Wallet log path: Шлях для журналу гаманця:
WizardWalletInput Wallet location is empty
WizardWalletInput Wallet location Шлях до гаманця
Transfer Wallet is view-only and sends are only possible by using offline transaction signing. Unless key images are imported, the balance reflects only incoming but not outgoing transactions.
main Wallet is synchronized Гаманець синхронізований
Transfer Wallet is not connected to daemon. Гаманець не підключений до демону.