Key English Ukrainian
Advanced Prove/check Підтвердити/перевірити
Advanced Shared RingDB Загальна база RingDB
Advanced Sign/verify Підписати/перевірити
ContextMenu Paste Вставити
ContextMenu Cut
ContextMenu Copy Копіювати
ContextMenu Delete Видалити
ContextMenu Select All Вибрати все
DaemonManagerDialog Starting local node in %1 seconds Запуск локальної ноди через %1 секунд
DaemonManagerDialog Start daemon (%1) Запуск демона (%1)
DaemonManagerDialog Use custom settings Використовувати інші налаштування
DevicePassphraseDialog Hardware wallet Пристрій-гаманець
DevicePassphraseDialog Computer Комп'ютер
DevicePassphraseDialog Hardware wallet passphrase Фраза-пароль апаратного гаманця
DevicePassphraseDialog Please select where you want to enter passphrase.
It is recommended to enter passphrase on the hardware wallet for better security.
Будь ласка виберіть де ви хочете ввести фразу-пароль.
Краще ввести на апаратному гаманці (це безпечніше).
History Date from Дата від
History Date to Дата до
History Date Дата
History Transactions Транзакції
History Sort & filter Сортування і фільтр