Key English Ukrainian
WizardDaemonSettings Blockchain location (optional) Шлях до блокчейну (необов'язково)
WizardSummary Wallet path Шлях до гаманця
WizardWalletInput Wallet location Шлях до гаманця
SettingsInfo Wallet path: Шлях до гаманця:
SharedRingDB Path to file Шлях до файлу
WizardCreateWallet3 To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node. Щоб мати можливість обмінюватися даними з мережею Monero, ваш гаманець повинен бути підключений до ноди Monero. Для кращої конфіденційності рекомендується запустити свою власну ноду.
WizardRestoreWallet3 To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node.

If you don't have the option to run your own node, there's an option to connect to a remote node.
Щоб мати можливість обмінюватися даними з мережею Monero, ваш гаманець повинен бути підключений до ноди Monero. Для кращої конфіденційності рекомендується запустити свою власну ноду.

Якщо в вас немає можливості запустити власну ноду, є можливість підключитися до віддаленої ноди.
SettingsNode To find a remote node, type 'Monero remote node' into your favorite search engine. Please ensure the node is run by a trusted third-party. Щоб отримати список віддалених нод, введіть 'Monero remote node' у вашій улюбленій пошуковій системі. Будь ласка, переконайтеся, що обраній ноді можна довіряти.
SharedRingDB In order to avoid nullifying the protection afforded by Monero's ring signatures, an output should not be spent with different rings on different blockchains. While this is normally not a concern, it can become one when a key-reusing Monero clone allows you to spend existing outputs. In this case, you need to ensure this existing outputs uses the same ring on both chains.<br>This will be done automatically by Monero and any key-reusing software which is not trying to actively strip you of your privacy.<br>If you are using a key-reusing Monero clone too, and this clone does not include this protection, you can still ensure your transactions are protected by spending on the clone first, then manually adding the ring on this page, which allows you to then spend your Monero safely.<br>If you do not use a key-reusing Monero clone without these safety features, then you do not need to do anything as it is all automated.<br> Щоб уникнути скасування захисту, що забезпечується кільцевими підписами Monero, вихід не повинен проводитися з різними кільцями на різних блокчейнах. Хоча це як правило не викликає занепокоєння, він може стати одним, якщо якийсь клон Monero, що використовує ключ повторно, дозволяє вам витрачати існуючі виходи. В цьому випадку вам необхідно забезпечити, щоб ці існуючі виходи використовували одне і те ж кільце для обох блокчейнів.<br>Це може бути зроблено автоматично, або будь-яким програмним забезпеченням з можливістю повторного використання ключів, яке не спробує позбавити вас конфіденційності.<br>Якщо ви використовуєте клон Monero з повторним використанням ключа, і цей клон не включає цей захист, ви все одно можете гарантувати, що ваші транзакції будуть захищені, зробивши їх спочатку на клоні, потім вручну додати кільце на цій сторінці, що дозволить вам конфіденційно перевести ваші Monero.<br>Якщо ви не використовуєте клон Monero з повторним використанням ключів без цих функцій безпеки, то вам не потрібно нічого робити, оскільки все автоматизовано.<br>
Merchant Currently selected address Щойно вибрана адреса
TxKey If a payment had several transactions then each must be checked and the results combined. Якщо у платежі було кілька транзакцій, кожна з них повинна бути перевірена, а результати об'єднані.
SharedRingDB I intend to spend on key-reusing fork(s) Я маю намір повторно використовувати ключ в іншому клоні(ах)
SharedRingDB I might want to spend on key-reusing fork(s) Я можливо захочу повторно використати ключ в іншому клоні(ах)
WizardModeRemoteNodeWarning I understand the privacy implications of using a third-party server. Я розумію можливі наслідки для конфіденційності при використанні стороннього сервера.
WizardModeBootstrap I understand the privacy implications of using a third-party server. Я розумію можливі наслідки для конфіденційності при використанні стороннього серверу.