Key English Catalan
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. El nucli del programa està ocupat. Proveu més tard.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. No hi ha connexió amb el dimoni. Assegureu-vos que el dimoni s'està executant.
Monero::WalletImpl Invalid destination address Adreça de destinació no vàlida
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: s'ha rebutjat la transacció %s pel dimoni amb l'estat:
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. El nucli del programa està ocupat. Proveu més tard.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. No hi ha connexió amb el dimoni. Assegureu-vos que el dimoni s'està executant.
cryptonote::simple_wallet Failed to write transaction(s) to file Ha fallat en escriure les transaccions al fitxer
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. No hi ha connexió amb el dimoni. Assegureu-vos que el dimoni s'està executant.
sw daemon is busy. Please try again later. El nucli del programa està ocupat. Proveu més tard.