Key English Czech
Monero::UnsignedTransactionImpl no change žádná změna
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s Načtena %lu transakce, pro %s, poplatek %s, %s, %s, s minimální velikostí prstence %lu. %s
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
Monero::WalletImpl RPC error: RPC chyba:
Monero::WalletImpl failed to get outputs to mix: %s nepodařilo se získat výstupy do mixu: %s
Monero::WalletImpl not enough outputs for specified ring size nedostatek výstupů pro specifikovanou velikost prstence
Monero::WalletImpl found outputs to use nalezeny výstupy k použití
Monero::WalletImpl Please sweep unmixable outputs. Zameťte nesmíchatelné výstupy.
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, sent amount %s nedostatek peněz k poslání, k dispozici pouze %s, zaslaná částka %s
Monero::WalletImpl failed to parse address adresu se nepodařilo naparsovat
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key nepodařilo se naparsovat tajný klíč na utrácení
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Klíč pro zobrazení ani klíč útraty nebyly dodány, zrušeno
Monero::WalletImpl failed to parse secret view key tajný klíč pro zobrazení se nepodařilo naparsovat
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key tajný klíč útraty se nepodařilo ověřit
Monero::WalletImpl spend key does not match address klíč útraty neodpovídá adrese
Monero::WalletImpl failed to verify secret view key nepodařilo se ověřit tajný klíč zobrazení
Monero::WalletImpl view key does not match address view key se neshoduje s adresou
Monero::WalletImpl failed to generate new wallet: nepodařilo se vygenerovat novou peněženku:
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Electrum seed je prázdné