Key English Finnish
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ei yhteyttä daemoniin. Varmista, että daemon on päällä.
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. daemon on varattu. Yritä myöhemmin uudelleen.
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s lähetetään %s %s
cryptonote::simple_wallet unknown error tuntematon virhe
cryptonote::simple_wallet Electrum-style word list failed verification Epäonnistuttiin varmistamaan Electrum-tyylin sanalista
cryptonote::simple_wallet failed to parse address osoitteen jäsentäminen epäonnistui
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. daemon on varattu. Yritä myöhemmin uudelleen.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ei yhteyttä daemoniin. Varmista, että daemon on päällä.
cryptonote::simple_wallet Failed to parse address Osoitteen jäsentäminen epäonnistui
cryptonote::simple_wallet no tx keys found for this txid tx-avainta ei löytynyt tälle txid:lle
cryptonote::simple_wallet Address must not be a subaddress Osoite ei saa olla aliosoite
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ei yhteyttä daemoniin. Varmista, että daemon on päällä.
sw Not enough money in unlocked balance Ei tarpeeksi rahaa avonaisessa saldossa
sw Unknown command: Tuntematon komento:
sw daemon is busy. Please try again later. daemon on varattu. Yritä myöhemmin uudelleen.
tools::wallet2 Daemon is local, assuming trusted Daemon on lokaali, oletetaan luotetuksi
tools::wallet2 Electrum-style word list failed verification Epäonnistuttiin varmistamaan Electrum-tyylin sanalista
tools::wallet2 Path to a PEM format private key Polku PEM-formaatin yksityiselle avaimelle
tools::wallet2 Path to a PEM format certificate Polku PEM-formaatin sertifikaatille
tools::wallet2 Path to file containing concatenated PEM format certificate(s) to replace system CA(s). Polku tiedostolle, joka sisältää ketjutetut PEM-formaatin sertifikaatin/sertifikaatit korvaamaan järjestelmän CA:n/CA:t.