The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Catalan
Account Balance All Saldo total
Keys View Only Wallet Cartera només de lectura
Sign Please choose a file to sign Triï un arxiu per signar
WizardModeBootstrap Temporary use of remote nodes is useful in order to use Monero immediately (hence the name bootstrap), however be aware that when using remote nodes (including with the bootstrap setting), nodes could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make. L’ús temporal de nodes remots és útil per a utilitzar Monero immediatament (d’aquí el nom d’arrencada). Tot i això, tingueu en compte que si s'usen nodes remots (també amb la configuració d’arrencada), els nodes podrien fer el seguiment de la vostra adreça IP, fer el seguiment de l'«altura de restauració» i dades de sol·licituds de bloc associades i enviar-vos informació inexacta per a obtenir més informació sobre les transaccions que feu.
WizardWalletInput Please choose a directory Triï un directori