The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
AddressBook See transactions
DevicePassphraseDialog Hardware wallet passphrase
History Clean
History Tip: Use your favorite spreadsheet software to sort on blockheight. Tip: Použijte vás oblíbený tabulkový software k seřazení podle výšky bloku.
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. VAROVÁNÍ: Kopírování do schránky vás může vystavit škodlivému softwaru, který může zaznamenat váš seznam záložních slov a ukrást vaše Monero. Zapište vaše záložní slova ručně.
Keys Mnemonic seed protected by hardware device. Seznam záložních slov chráněných hardwarovým zařízením.
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Je zcela na vás zda příjmete nepotvrzenou transakci. Je velice pravděpobodné že transkace bude potvrezná v blízké době, ale je tu také možnost že ne, pro větší částky by bylo leší vyčkat alespoň je jedno a více potvrzení.