Key English Hungarian
SettingsWallet Close this wallet Zárja be ezt a tárcát
WizardCreateDevice1 Back to menu Vissza a menübe
WizardCreateWallet1 Back to menu Vissza a menübe
WizardOpenWallet1 Back to menu Vissza a menübe
WizardRestoreWallet1 Back to menu Vissza a menübe
WizardModeSelection Back to menu Vissza a menübe
WizardRestoreWallet1 Restore from QR Code Visszaálítás QR-kódból
WizardCreateDevice1 Restore height Visszaálítási magasság
SettingsNode Reset Visszaálítás
TxConfirmationDialog Back Vissza
SettingsLayout Light theme Világos téma
SettingsInfo Tails: Végek:
SettingsLayout Currency Valuta
SettingsWallet Change the password of your wallet. Változtasd meg a tárcád jelszavát.
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Valóban újra szeretnéd építeni a gyorsítótárat?
Az alábbi információk törlődnek
- Kedvezményezettek címei
- Tx kulcsok
- Tx leírások

A régi gyorsítótár fájlja át lesz nevezve és bármikor visszaállítható
Sign Please choose a file to sign Válaszd ki az aláírandó fájlt
Sign Please choose a file to verify Válaszd ki a fájlt az ellenőrzéshez
SharedRingDB Please choose a file from which to load outputs to mark as spent Válaszd ki a fájlt amelyik a listát tartalmazza
WizardHome Choose this option if this is your first time using Monero. Válaszd ezt ha először használod a Monerot!
WizardAskPassword Enter a strong password Válasszon egy erős jelszót