Key English Lithuanian
SettingsInfo Wallet path: Piniginės kelias:
main Warning Įspėjimas
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ĮSPĖJIMAS: Pakartotinai nenaudokite savo Monero raktų kitoje atšakoje, NEBENT ši atšaka turi pakartotinio naudojimo švelninimo priemones. Panaudojus jūsų privatumas gali būti pažeistas.
Merchant WARNING: no connection to daemon ĮSPĖJIMAS: nėra susijungimo su jungtimi
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Įspėjimas: Tik %1 GB liko įrenginyje. Blokų grandinė reikalauja ~%2 GB laisvos vietos.
SettingsWallet Wrong password Neteisingas slaptažodis
main Wrong password Neteisingas slaptažodis
Utils Wrong password Neteisingas slaptažodis
NetworkStatusItem Wrong version Neteisinga versija
History Yes Taip
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining Jūsų jungtis turi būti sinchronizuota, kad galėtumėte pradėti kasimą