Key English Romanian
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Nu am găsit nicio adresă corectă la această adresă OpenAlias, dar semnăturile DNSSEC nu au putut fi verificate, deci această adresă ar fi putut fi falsificată
AddressBook Internal error Eroare internă
AddressBook No address found Nu am găsit nicio adresă
AddressBook Address Adresă
AddressBook Description Descriere
AddressBook Add a name... Adaugă un nume...
AddressBook Add Adaugă
AddressBook Save Salvează
AddressBook Error Eroare
AddressBook Invalid address Adresă incorectă
AddressBook Can't create entry Nu s-a putut crea înregistrarea
AddressBook Cancel Renunță
AddressBook Delete Șterge
AddressBook OpenAlias error Eroare OpenAlias
ContextMenu Paste Inserează
DaemonManagerDialog Starting local node in %1 seconds Se pornește nodul local în %1 secunde
DaemonManagerDialog Start daemon (%1) Pornește daemon-ul (%1)
DaemonManagerDialog Use custom settings Setări personalizate
DevicePassphraseDialog Hardware wallet Portofel Hardware
DevicePassphraseDialog Computer Calculator