Key English Romanian State
History No transaction history yet. Nici un istoric al tranzacțiilor încă
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tu decizi să accepți sau nu tranzacții neconfirmate. E posibil ca ele să fie confirmate în scurt timp, însă există și probabilitatea să nu fie, pentru sume mai mari ar fi bine să aștepți o confirmare sau mai multe.
SettingsWallet Logs out of this wallet. Deloghează-te de pe acest protofel
SettingsWallet Creates a new wallet that can only view and initiate transactions, but requires a spendable wallet to sign transactions before sending. Crează un portofel nou care poate doar vedea și iniția tranzacțiile, dar necesită un portofel de cheltuială pentru a semna tranzacțiile înainte de trimitere
SettingsWallet Use this feature if you think the shown balance is not accurate. Folosește această opțiune dacă crezi că balanța arătată nu este corectă
SharedRingDB Shared RingDB RingDB distribuite.
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Acesta seteaza ce rezultate sunt deja știute a fi folosite, și astfel vor fi evitate in semnăturile inelelor.
WizardHome Change wallet mode Schimbă modul portofel.