Key English Slovenian
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ali ste prepričani, da želite obnoviti predpomnilnik denarnice?
Naslednje informacije bodo izbrisane:
- naslovi prejemnikov
- ključi transakcij
- opisi transakcij

Stara datoteka predpomnilnika denarnice bo preimenovana in se jo lahko obnovi pozneje.