Key English Swedish
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Detta gör det enklare att skicka/ta emot Monero och minskar fel vid manuellt skrivande av adresser
AddressBook Add a name... Lägg till ett namn
History %1 transactions total, showing %2. %1 totala transaktioner, visas %2
History Transaction details Transaktionsdetaljer.
Mining Mining with your computer helps strengthen the Monero network. The more that people mine, the harder it is for the network to be attacked, and every little bit helps.

Mining also gives you a small chance to earn some Monero. Your computer will create hashes looking for block solutions. If you find a block, you will get the associated reward. Good luck!
Genom att gräva med din dator hjälper du att stärka Moneros nätverk. Desto fler som gräver desto svårare blir de att attackera nätverket. Varje liten bit gör nytta.

Att gräva ger dig dessutom en liten chans att själv tjäna lite Monero. Din dator genererar hasher och letar efter blocklösningar. Hittar du ett block får du tillhörande belöning.
PasswordDialog CAPSLOCKS IS ON. CAPS LOCK ÄR PÅ
SettingsWallet Logs out of this wallet. Logga ut från denna plånbok
WizardAskPassword This password cannot be recovered. If you forget it then the wallet will have to be restored from your %1. Detta lösenord kan ej återläsas. Om du glömmer det måste du återställa din plånbok från din %1
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Var medveten om dessa begränsningar. <b>Användare som prioriterar integritet måste använda en full nod istället </b>
WizardModeRemoteNodeWarning Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Var medveten om dessa begränsningar. <b>Användare som prioriterar integritet måste använda en full nod istället </b>