Key English Turkish
SettingsLayout After Sonra
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Bu, hangi çıktıların zaten harcandığının bilindiğini ve böylece halka imzalarda gizlilik yer tutucuları olarak kullanılmayacağını belirler.
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Bağlı daemon, GUI ile uyumlu değildir.
Lütfen yükseltin veya başka bir daemona bağlanın
TxKey Generate a proof of your incoming/outgoing payment by supplying the transaction ID, the recipient address and an optional message.
For the case of outgoing payments, you can get a 'Spend Proof' that proves the authorship of a transaction. In this case, you don't need to specify the recipient address.
İşlem ID, alıcı adresini ve isteğe bağlı bir mesajı vererek gelen / giden ödemenizi gösteren bir kanıt oluşturun.
Giden ödemeler için bir işlemin yazarlığını kanıtlayan bir 'Harcama Provası' alabilirsiniz. Bu durumda, alıcı adresini belirtmeniz gerekmez.
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
İşlem ID, alıcı adresi, imza için kullanılan mesaj ve imzayı girerek fonların bir adrese ödenmesini doğrulayın.
Harcama Kanıtı ile ilgili davada, alıcı adresini belirtmeniz gerekmez.
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Aşağıdaki nedenlerden dolayı bir kanıt oluşturulamadı: