Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
monero-site Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. BSD-3-Clause 61% 294 4,606 46 316
Project website getmonero.org
Instructions for translators
Translation license BSD-3-Clause monero-site Getmonero
Languages 1
Source strings 969
Source words 11,538
Source characters 72,318
Hosted strings 767
Hosted words 11,214
Hosted characters 70,188
User avatar None

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Run a Node
Uruchom pełny Node
2 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Run a Node
Uruchom węzeł
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Monero was launched in April 2014. It was a fair, pre-announced launch of the CryptoNote reference code. There was no premine or instamine, and no portion of the block reward goes to development. See the original Bitcointalk thread
Monero zostało uruchomione w kwietniu 2014 roku, kiedy po zapowiedzi zainicjowano kod referencyjny w CryptoNote. Nie istniało pre-wydobycie ani wydobycie natychmiastowe, a żadna część wynagrodzenia za blok nie szła do dewelopera. Zobacz orginalny wątek na Bitcointalk
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

See the Monero Workgroups.
Zobacz grupy robocze Monero.
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

This list only includes the tools stewarded by the core team, but the Monero ecosystem is much more vast. People can contribute to the development of libraries, services, documentation, graphics, etc. The list is virtually infinite. Contact or join the workgroup more affine to your way of contributing.
Ta lista zawiera tylko narzędzia, którymi zarządza główny zespół, ale ekosystem Monero jest znacznie bardziej obszerny. Ludzie mogą przyczynić się do rozwoju bibliotek, usług, dokumentacji, grafiki itp. Lista jest praktycznie nieskończona. Skontaktuj się z grupą roboczą lub dołącz do grupy, która bardziej odpowiada Twojemu sposobie współtworzenia.
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

The Monero Project Vulnerability Response Process.
Proces reagowania na luki bezpieczeństwa w projekcie Monero.
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Bug and vulnerability hunting: Monero is listed on Hackerone and developers are asked to responsibly disclose bugs and vulnerabilities. See
Szukanie bugów i luk bezpieczeństwa: Monero posiada profil na Hackerone, a programiści są proszeni o odpowiedzialne ujawnianie bugów i luk bezpieczeństwa. Sprawdź
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Built with Jekyll. No Javascript.
Zbudowana w Jekyll. Bez Javascript.
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

This website:
Ta strona internetowa:
3 weeks ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Mostly QML and C++.
Głównie QML i C ++.
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity