Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.


Number of transactions:


Liczba transakcji:
4 days ago
Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>.
Uświadom sobie te ograniczenie. <b>Użytkownicy którzy kładą priorytet na prywatności i decentralizacji muszą zatem korzystać z pełnego węzła</b>.
4 days ago
Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>.
Uświadom sobie te ograniczenie. <b>Użytkownicy którzy kładą priorytet na prywatności i decentralizacji muszą zatem korzystać z pełnego węzła</b>.
4 days ago
Transaction ID
ID transakcji
4 days ago
Port
Port
4 days ago
Send transaction
Wyślij transakcję
4 days ago
Save transaction file
Zapisz plik transakcji
4 days ago
updates downloading, fetching price sources
trwa ściąganie aktualizacji, odświeżanie źródeł kursów
4 days ago
remote node connections,
połączenia z węzłami zdalnymi,
4 days ago
Socks5 proxy (%1%2)
Serwer pośredni Socks5 (%1%2)
4 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 697 3,684 22,501
Translated 90% 629 3,137 19,055
Needs editing 0% 2 3 18
Failing checks 0% 5 77 495

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 11:07 a.m.
Last author To Ja

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity